Stiftelsen bakgrund

Vem var Harald?

Harald Quensel dog 32 år gammal år 1883 i sjukdomen tuberkulos. Samma år köper hans mamma Adolphina Quensel en tomt i Annedal – intill Slottsskogen i Göteborg – och uppför där ett sjukhem för lungsjuka. Fyra år senare invigs Privatsanatoriet Haralds minnes sjukhem.

Haralds mamma Adolphina dör samma år som sjukhemmet invigs och sjukhemmet övertas av hennes dotter Emily Dickson. År 1902 flyttar sjukhemmet till Alingsås. Det nya sjukhemmet har plats för 12 patienter. I samband med flytten beslutades att sjukhemmet bara skulle ta emot ”bröstsjuka i dess första stadium”. Denna förändring innebar att omsättningen på patienter blev större och i stort sett alla som lämnade sjukhemmet var friska.

Emily Dickson upprättade ett testamente över sin mammas stiftelse Privatsanatoriet Haralds minne. I testamentet går att läsa stiftelsens syfte:

Att i stiftelsens sjukhem mottaga i Göteborg mantalsskrivna medellösa eller hjälpbehövande unga kvinnliga patienter som lida av lungtuberkulos i dess första stadium.

Av testamentet framgick att fastigheten och donerade medel skulle användas under Göteborgs stadsfullmäktige skydd. Det har i praktiken inneburit att en representant för Göteborgs stad varit ledamot i stiftelsens styrelse.

 

  • Emily Dickson avlider 1920 och då träder testamentet i kraft.
  • Mellan åren 1940 – 1982 arrenderades fastigheten ut till Älvsborgs läns landsting.
  • År 1964 beslutades om en ändring i paragrafen om ändamål.
  • År 1976 ändras stiftelsens namn till Stiftelsen Haralds minne. Skälet är att sanatorieverksamheten har upphört.
  • År 1982 säljs fastigheten till Alingsås

Haralds minne vid Karlsrogatan 1902 vid Slottskogen i Göteborg.

Harald Quensel, maj 1870