Välkommen till
Stiftelsen Haralds minne

Information till dig som vill ansöka

Vem kan söka?

Stiftelsen lämnar bidrag till vård av kvinnor med fysisk sjukdom som är folkbokförda i Stor-Göteborg. I första hand personer med tuberkulös sjukdom.

Ansökningsförfarande

Vi beviljar ansökningarna fyra gånger per år; den 1 februari, 15 april, 15 september och 1 november.

Betalningsrutiner

Den som har fått ansökan beviljad får besked ca en månad efter aktuell sista ansökningsdag genom att bidraget sätts in på angivet konto.

Stiftelsens bakgrund

Vem var Harald?

Harald Quensel dog 32 år gammal år 1883 i sjukdomen tuberkulos. Samma år köper hans mamma Adolphina Quensel en tomt i Annedal – intill Slottsskogen i Göteborg – och uppför där ett sjukhem för lungsjuka. Fyra år senare invigs Privatsanatoriet Haralds minnes sjukhem.

Haralds mamma Adolphina dör samma år som sjukhemmet invigs och sjukhemmet övertas av hennes dotter Emily Dickson. År 1902 flyttar sjukhemmet till Alingsås. Det nya sjukhemmet har plats för 12 patienter. I samband med flytten beslutades att sjukhemmet bara skulle ta emot ”bröstsjuka i dess första stadium”. Denna förändring innebar att omsättningen på patienter blev större och i stort sett alla som lämnade sjukhemmet var friska.

Emily Dickson upprättade ett testamente över sin mammas stiftelse Privatsanatoriet Haralds minne. I testamentet går att läsa stiftelsens syfte:

Att i stiftelsens sjukhem mottaga i Göteborg mantalsskrivna medellösa eller hjälpbehövande unga kvinnliga patienter som lida av lungtuberkulos i dess första stadium.

Av testamentet framgick att fastigheten och donerade medel skulle användas under Göteborgs stadsfullmäktige skydd. Det har i praktiken inneburit att en representant för Göteborgs stad varit ledamot i stiftelsens styrelse.

  • Emily Dickson avlider 1920 och då träder testamentet i kraft.
  • Mellan åren 1940 – 1982 arrenderades fastigheten ut till Älvsborgs läns landsting.
  • År 1964 beslutades om en ändring i paragrafen om ändamål.
  • År 1976 ändras stiftelsens namn till Stiftelsen Haralds minne. Skälet är att sanatorieverksamheten har upphört.
  • År 1982 säljs fastigheten till Alingsås stad. Fastigheten är idag bostäder.
Haralds minne vid Karlsrogatan 1902 vid Slottskogen i Göteborg.

Vem kan söka?

Stiftelsen lämnar bidrag till vård av kvinnor med fysisk sjukdom som är folkbokförda i Göteborgs kommun. Stiftelsen lämnar bidrag till vård av kvinnor med fysisk sjukdom som är folkbokförda i Göteborgs kommun. I första hand personer med tuberkulös sjukdom. I andra hand kvinnor med annan lungsjukdom. Följande villkor gäller:

• Sökandes inkomst före skatt får inte överstiga 210 000:-/år

• Blanketten måste skrivas under av t.ex. kurator, diakon, sjuksköterska, läkare eller annan som har god kännedom om ditt hälsotillstånd och vårdbehov.

• Det går bara att söka en gång per person och år.

I blanketten ska du fylla i vad bidraget skall användas till och uppgift om vad det kan kosta. Dina uppgifter om kostnader är endast till för uppfattning av beräknade kostnader och ingen garanti för att hela beloppet kan betalas ut.

Vad kan man få stöd för?
Bidrag beviljas för behov som är direkt relaterade till sjukdom. Det kan t.ex. handla om högkostnadsskydd, träning som har ordinerats av läkare eller sjuksköterska, kostnader för nödvändiga hjälpmedel som inte kan fås via sjukvården eller kommunens rehab.

Stöd till tandvårdskostnader kan endast beviljas kvinnor med lungsjukdom. Om den sökande har behov av åtgärder för att inte försämras i sin grundsjukdom. Bidrag till tandvård utgår endast till nödvändig tandvård. Huruvida det rör sig om nödvändig tandvård bedömer stiftelsens tandläkare. Det ska då finnas intyg från någon med god kännedom om den medicinska bakgrunden för att ansökan ska kunna beviljas.

Bidrag beviljas inte för datorer, mobil, TV, kläder, möbler, mat och presenter. Det finns andra fonder som beviljar bidrag för dessa behov.
Bidrag beviljas inte heller till resor, utlandsvistelser, ledsagare, terapi eller alternativa behandlingsmetoder.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs antingen via stiftelsens digitala ansökningssystem eller genom att ladda ner ett ansökningsformulär som skickas in till stiftelsen.

Vi beviljar ansökningarna fyra gånger per år:

  • 1 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 1 november

Den som har fått ansökan beviljad får besked cirka en månad efter aktuell sista ansökningsdag genom att bidraget sätts in på angivet konto. Vi lämnar inget annat besked än att pengarna sätts in på kontot till den som fått ansökan beviljad. Vi motiverar inte heller våra beslut.

Vi skickar alltså inga besked om beslut utan man vet att man har fått beviljat stöd när pengarna har kommit in på kontot. För den som inte har fått stöd kommer inget besked.

Kontakt

Kontakta oss via formuläret om du har några frågor.

6 + 15 =