FAQ – vanliga frågor

Har du fortfarande frågor som du inte fått svar på?

Här kanske du hittar vad du söker.

Kan vem som helst söka bidrag?

Stiftelsen riktar sig i första hand till kvinnor med TBC och till kvinnor med annan lungsjukdom. Sökanden ska vara mantalsskriven i Göteborgs kommun. I andra hand kan män med lungsjukdom som är mantalsskrivna i Göteborgs kommun få bidrag.

Det är viktigt att uppgift om sjukdom alltid fylls i på sidan 1 i ansökningsblanketten.

Vilka kostnader kan jag få stöd för?

Bidrag beviljas för behov som är direkt relaterade till sjukdom. Det kan t.ex. handla om högkostnadsskydd, träning som har ordinerats av läkare eller sjuksköterska, kostnader för nödvändiga hjälpmedel som inte kan fås via sjukvården eller kommunens rehab. Stöd till nödvändig tandvård kan beviljas om den sökande har behov av åtgärder för att inte försämras i sin grundsjukdom. Det ska då finnas intyg från någon med god kännedom om den medicinska bakgrunden för att ansökan ska kunna beviljas.

Vilka kostnader kan jag inte få stöd för?

Bidrag beviljas inte för datorer, mobil, TV, kläder, möbler, mat och presenter. Bidrag beviljas inte heller till resor, utlandsvistelser, ledsagare, terapi eller alternativa behandlingsmetoder.

Vad ska bifogas ansökan?

Skicka bara de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret (personbevis och inkomstuppgift).