Ansökningsförfarande

Hur ser ansökningsprocessen ut?

 

Nedan finns länk till fysisk blankett som laddas ner, skrivs ut och skickas in samt en länk till digital ansökan för att ansöka om bidrag. Fyll i blankett och bifoga bara de bilagor som efterfrågas. 

Vi beviljar ansökningarna fyra gånger per år:

  • 1 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 1 november

Den som har fått ansökan beviljad får besked cirka en månad efter aktuell sista ansökningsdag genom att bidraget sätts in på angivet konto eller via utbetalningsavi.

Vi lämnar inget annat besked än att pengarna sätts in på kontot till den som fått ansökan beviljad.

Vi motiverar inte heller våra beslut.

Vi skickar alltså inga besked om beslut utan man vet att man har fått beviljat stöd när pengarna har kommit in på kontot. För den som inte har fått stöd kommer inget besked.